ΚΨΒ382

Αναπαραστάσεις των κοινωνικών σχέσεων

Το σεμινάριο βασίζεται σε πρόσφατες επεξεργασίες της κοινωνικής ψυχολογίας ως προς τους τρόπους με τους οποίους αναπαριστούν οι κοινωνικές ομάδες τον εαυτό τους και τους άλλους ανάλογα με τις θέσεις τους σε σχέσεις ισχύος. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζουμε ζητήματα όπως: περιεχόμενο στερεοτύπων και διαστάσεις της κοινωνικής αξίας· ερμηνευτικές αποδόσεις του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας· ουσιοκρατικές αντιλήψεις για τις κοινωνικές ομάδες και νομιμότητα των διομαδικών σχέσεων.