ΚΨΒ365

Σχέσεις φτώχειας και ψυχολογικής ανάπτυξης

Περίληψη

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι οι κλασικές και οι σύγχρονες έρευνες για τις σχέσεις  φτώχιας και ψυχολογικής ανάπτυξης εμβρύων, νεογνών, βρεφών, νηπίων, παιδιών και  εφήβων.

Προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι και ΙΙ. Αναγκαία κατανόηση αγγλόφωνων κειμένων ψυχολογίας.

Τρόπος αξιολόγησης: Παρουσία, συμμετοχή στην τάξη, προφορική παρουσίαση-υποστήριξη εργασίας και γραπτή εργασία.