ΚΨΒ357

Η ανάπτυξη της αντίληψης και της μνήμης στα βρέφη και στα νήπια

Στο σεμινάριο θα γίνει κριτική παρουσίαση κλασικών και σύγχρονων θεωριών για την πρώιμη γνωστική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα εκπονηθούν από τους φοιτητές θα επικεντρωθούν στη μελέτη κειμένων (ξενόγλωσσων και ελληνόφωνων άρθρων) που θα αφορούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Νατιβισμός vs. κονστρουκτιβισμός: δομικά και λειτουργικά μοντέλα ανάπτυξης
  • Μεθοδολογία της έρευνας στο πεδίο της γνωστική ανάπτυξης, με υποκείμενα βρέφη και νήπια – παρουσίαση ευρημάτων σχετικών ερευνών
  • Η ανάπτυξη των διαντιληπτικών συντονισμών (το παράδειγμα της αντίληψης του αριθμού)
  • Ο ρόλος της μνήμης εργασίας στη γνωστική ανάπτυξη (το παράδειγμα της ετερόχρονης μίμησης)
  • Αυτοβιογραφική μνήμη και συγκινήσεις
  • Η διαπλοκή της αντίληψης και της μνήμης και η συμβολή τους στην αισθησιο-κινητική και προλειτουργική νόηση, καθώς και στη συμβολική σκέψη (π.χ. σχέση μεταξύ αντίληψης/μνήμης και σημειωτικής λειτουργίας)
  • Η επίδραση του πολιτισμικού πλαισίου στην πρώιμη γνωστική ανάπτυξη

Η διδάσκουσα θα προτείνει σχετική βιβλιογραφία, στην οποία οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση μέσω κλειστής συλλογής στη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσω του ηλεκτρονικoύ συστήματος υποβοήθησης διδασκαλίας (studentsweb), όπου θα αναρτώνται άρθρα ή σημειώσεις.