ΚΨΒ354

Η ανάπτυξη και η εκπαίδευση των διδύμων

Στο σεμινάριο οι τεταρτοετείς και πιθανόν ορισμένοι τριτοετείς φοιτητές θα εργαστούν  πάνω σε κείμενα εστιασμένα σε ερευνητικά ευρήματα της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης των διδύμων από την εμβρυική έως την τρίτη ηλικία.

Προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι και ΙΙ

Τρόπος αξιολόγησης: Συμμετοχή στην τάξη, παρουσίαση εργασίας και γραπτή εργασία.