ΚΨΒ353

Η ανάπτυξη κατά την μέση παιδική ηλικία και την εφηβεία

Στο σεμινάριο θα εξετάσουμε βασικά ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο της ψυχολογίας της ανάπτυξης (γνωστικής και ψυχοκοινωνικής) κατά τη μέση παιδική ηλικία και την εφηβεία. Συγκεκριμένα θα συζητηθούν τα εξής θέματα: η σημειωτική λειτουργία, η αναπτυξιακή προσέγγιση της κατάκτησης της γλώσσας, το δομικό μοντέλο του Piaget και νεοπιαζετικά μοντέλα, η αλληλεπίδραση μεταξύ ομηλίκων, οι αναπαραστάσεις του εαυτού και η κατασκευή της ταυτότητας, η ηθική ανάπτυξη, η έκφραση και ο έλεγχος των παιδικών και εφηβικών συγκινήσεων, καθώς και η πολιτισμική διαφοροποίηση της ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα βασιστούν σε ξενόγλωσσα και ελληνόγλωσσα άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά, προκειμένου να διερευνήσουν ένα συγκεκριμένο ερώτημα που οι ίδιοι θα επιλέξουν, με τη βοήθεια της διδάσκουσας.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Γαλανάκη, Ε. (2003). Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας: γνωστική, κοινωνική,
  συναισθηματική ανάπτυξη. Αθήνα: Ατραπός.
 • Damon, W. (1995). Ο κοινωνικός κόσμος του παιδιού. Αθήνα: Gutenberg.
 • Erikson, Ε. (1959). Identity: youth and crisis. NY: W.W. Norton.
 • Έρικσον, Ε. (1976). Η παιδική ηλικία και η κοινωνία. Αθήνα: Καστανιώτης
 • Κουγιουμουτζάκης, Γ. (1995). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Παρελθόν, Παρόν και
  Μέλλον. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • Lehalle, H. & Mellier, D. (2010). Ψυχολογία της ανάπτυξης: παιδική ηλικία και
  εφηβεία. (Μετάφραση και επιμέλεια: Λ. Μπεζέ). Αθήνα: Πεδίο.
 • Πετρογιάννης, Κ.Γ. (2003). Η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης: οικοσυστημική
  προσέγγιση. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Πιαζέ, Ζ. (2007). Η ψυχολογία της νοημοσύνης. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Ρεϊμόν-Ριβιέ, Μ. (2004). Η κοινωνική ανάπτυξη του εφήβου. Αθήνα: Καστανιώτης
 • Vygotsky, L.S. (1997). Νους στην Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg.