ΚΨΒ351

Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη από τη βρεφική ηλικία ως την εφηβεία

Στο σεμινάριο θα αναφερθούμε σε βασικές θεωρίες και σε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη από την αρχή της ζωής έως και την εφηβεία. Θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως:

α) πώς αναπτύσσονται τα συναισθήματα; Πώς βιώνονται και πώς εκφράζονται; πώς μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα στους άλλους; (κοινωνική αναφορά). Ποιος ο ρόλος τους στην εν γένει ανάπτυξη της προσωπικότητας;

β) πώς αναπτύσσεται η έννοια του εαυτού; Πώς αντιλαμβανόμαστε τη νοητική ζωή του εαυτού και των άλλων; Πώς διαμορφώνουμε την ταυτότητα του Εγώ;

γ) πώς δημιουργούνται οι κοινωνικοί δεσμοί; Πώς λειτουργεί η προσκόλληση στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη; Ποιος είναι ο ρόλος των σημαντικών άλλων; Ποια είναι η συμβολή των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη;

δ) Πώς το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο επηρεάζει την ανάπτυξη του υποκειμένου; Ποιες είναι οι διαφορές φύλου στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη; Πώς οι αλλαγές στη δομή της σύγχρονης οικογένειας επηρεάζουν την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου;