ΚΨΒ096

Σχολική – Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει αναφορά στις σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις στο χώρο της σχολικής ψυχολογίας, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους στην ψυχολογία που συνδέονται άμεσα με την ευρύτερη σχολική κοινότητα και την παροχή υπηρεσιών σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.