ΚΨΒ095

Κοινωνική Αλληλεπίδραση και Μάθηση

Περίληψη Μαθήματος: Το μάθημα θα επικεντρωθεί στις κοινωνιοψυχολογικές και κοινωνιογνωστικές διεργασίες της μάθησης με έμφαση στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τη σημασία της για τη συγκρότηση της γνώσης και της ταυτότητας.  Ειδική αναφορά  θα γίνει στο ζήτημα της γνωστικής ανάπτυξης και προόδου υπό το φως των σύγχρονων εξελίξεων αναφορικά με τη σύνδεση εννοιών και νοήματος, καθώς και στα φαινόμενα που άπτονται της αγωγής και της επικοινωνίας.