ΚΨΒ081

Κοινωνιο-ψυχολογικές αναλύσεις της υποταγής

Αντικείμενο της παράδοσης είναι η προβληματική της υποταγής στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχολογίας, με έμφαση στους όρους και τις κοινωνικές σχέσεις που παραπέμπουν στην «υποταγή» στις φιλελεύθερες δυτικές κοινωνίες. Παρουσιάζονται και εξετάζονται κριτικά κλασικές και πιο πρόσφατες προσεγγίσεις της υποταγής, όπως: θεωρήσεις της «αυταρχικής προσωπικότητας»· δέσμευση και «ελεύθερα αποδεχόμενη υποταγή»· κοινωνικοί ρόλοι· στερεότυπα και ιδεολογικές πεποιθήσεις δικαιολόγησης της ανισότητας· κοινωνικές ταυτότητες και κοινωνική αλλαγή.