ΚΨΒ080

Κοινωνική ψυχολογία των προκαταλήψεων

Εξετάζονται η εισαγωγή και καθιέρωση της προκατάληψης ως αντικειμένου έρευνας και τα κυριότερα ερευνητικά παραδείγματα στη μελέτη της προκατάληψης: Ατομικές διαφορές και «αυταρχική προσωπικότητα», γνωστικές λειτουργίες και σφάλματα, διομαδική επαφή. Συζητούνται οι επιστημολογικές προϋποθέσεις των θεωριών πάνω στην προκατάληψη και εξετάζονται παραπέρα οι κοινωνικές λειτουργίες των διακρίσεων στις διομαδικές σχέσεις καθώς και οι τρόποι εκλογίκευσής τους.