ΚΨΒ054

Οι ρίζες της ανθρώπινης σκέψης

Περίληψη

Στο μάθημα θα αναλυθούν τα σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα και οι τρέχουσες ψυχολογικές  θεωρίες πάνω στην καταγωγή και την ανάπτυξη της ανθρώπινης σκέψης σε υγιή παιδιά και σε παιδιά με αυτισμό, με σύνδρομο Down, με σύνδρομο Williams,  τυφλά παιδιά, κ.ά.

Βιβλιογραφία

1.   Hobson, P. (2006). Το λίκνο της σκέψης. Αθήνα: Παπαζήσης.

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Κανένα

Εξέταση: Γραπτή