ΚΨΒ053

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

Στην παράδοση θα εξεταστούν οι κλασικές και οι σύγχρονες αναπτυξιακές θεωρίες και έρευνες για την ανθρώπινη ανάπτυξη κατά την Εφηβεία, τη Μέση Ηλικία, την Τρίτη Ηλικία, καθώς και η Ψυχολογία του Θανάτου και του Πένθους.

Ενότητες
1. Από το έμβρυο στον έφηβο.
2. Ανάπτυξη κατά την Εφηβεία
3. Ανάπτυξη κατά τη Μέση Ηλικία
4. Ανάπτυξη κατά την Τρίτη Ηλικία
5. Η πορεία προς το θάνατο

Προτεινόμενα βιβλία

1. Feldman, R. S. (2010). Εξελικτική Ψυχολογία. Δια βίου ανάπτυξη. Τόμος Δεύτερος. Αθήνα: Gutenberg.
2. Craig G. J. & Baucum D. (2008). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. Τόμος Β’. Αθήνα: Παπαζήσης.

Εξέταση: Γραπτή.