ΚΨΒ053

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙI

Στο προαιρετικό αυτό μάθημα (συνέχεια του Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι) θα επικεντρωθούμε:
α) στην ψυχολογική ανάπτυξη κατά την εφηβική, τη νεανική, τη μέση και την τρίτη ηλικία,
β) στην πορεία προς τον θάνατο, στο βίωμα του θανάτου και στην ψυχολογία του πένθους,
γ) στους μηχανισμούς της ανθρώπινης ανάπτυξης,
δ) στις αιχμές της σύγχρονης έρευνας πάνω στην ανθρώπινη ανάπτυξη, και
ε) στην ανάγκη διεπιστημονικής θεώρησης της ανθρώπινης ανάπτυξης.

Προαπαιτούμενα:
Τρόπος αξιολόγησης:
Γραπτή εξέταση.

Προτεινόμενα εγχειρίδια

Είτε το βιβλίο των
1.G.J. Craig & D. Baucum (2002/2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. Τόμος Β’. Αθήνα: Παπαζήσης.

Είτε το βιβλίο των
2. Cole, M. & S. Cole (1996/2002). Η ανάπτυξη των παιδιών. Τόμος Γ. Αθήνα: Δαρδανός.