ΚΨΒ052

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι

Στην παράδοση θα συζητηθούν θέματα γνωστικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης από την αρχή της ζωής ως και τη μέση παιδική ηλικία. Θα δοθεί έμφαση στις εξής θεματικές:

  • Η ανάπτυξη της αντίληψης, της μνήμης, της γλώσσας και της σκέψης
  • Συμβολικά συστήματα και μάθηση
  • Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και σχέσεις με σημαντικούς άλλους
  • Αμοιβαία συναισθηματική ρύθμιση και συναισθηματικοί δεσμοί
  • Κοινωνικές - πολιτισμικές επιδράσεις κατά την ανάπτυξη

Επίσης, θα αναφερθούμε στη σχέση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, στα διεπιστημονικά πεδία κατανόησης της ανθρώπινης ανάπτυξης, καθώς και σε ζητήματα μεθοδολογίας και δεοντολογίας στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία.

Συγγράμματα  

  1. Κουγιουμουτζάκης, Γ. (2016). «To Συν- της Συγκίνησης: Ψυχολογία εμβρύων, βρεφών και νηπίων», Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
  2. Lehalle, Η. & Mellier, D. (2009). «Ψυχολογία της Ανάπτυξης: παιδική ηλικία και εφηβεία». Αθήνα: Πεδίο.