ΚΨΑ381

Θεωρίες Δημιουργικότητας

Σε αυτό το σεμινάριο θα δοθεί μια συνοπτική παρουσίαση των ποικίλων συστατικών της δημιουργικότητας μέσα από τέσσερα επίπεδα ανάλυσης: της δημιουργικής διαδικασίας, των δημιουργικών ατόμων, της δημιουργικής παραγωγής και του δημιουργικού περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφία

  • De Bono, E. (1973). CoRΤ  Thinking. Elmsford, NY: Pergamon.
  • Gardner, H. (1993). Multiple intelligences. New York: Basic Books.
  • Sternberg, R. J. (ed.), (1988). The nature of creativity. New York: Cambridge University Press.