ΚΨΑ361

Πειραματικά υποδείγματα στην Κοινωνική Ψυχολογία

Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την πειραματική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες, με αφορμή κλασικές και σύγχρονες πειραματικές έρευνες στην κοινωνική ψυχολογία σε θεματικές όπως η κοινωνική επιρροή, τα στερεότυπα και ο «σύγχρονος ρατσισμός». Το σεμινάριο απαιτεί δημιουργική συμμετοχή για την ανάπτυξη πρωτότυπων υποδειγμάτων, όπως και συμμετοχή στη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας.