ΚΔΒ451

H θεωρία του Merlin Donald για την καταγωγή του σύγχρονου νου

Φοιτητές του 4ου και πιθανόν του 3ου έτους θα εργαστούν κυρίως στα δύο βασικά έργα του Merlin Donald, που επικεντρώνονται στο πέρασμα του ανθρώπινου νου και της συνείδησης από την επεισοδιακή στη μιμητική  και στη μυθική κουλτούρα και από αυτές στη σύγχρονη θεωρητική  και τεχνολογικά υποστηριζόμενη κουλτούρα. Ποια η τρέχουσα κριτική στη θεωρία του Donald;

Βασική βιβλιογραφία

  • Donald, M. (1991). Origins of the Modern Mind. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
  • Donald, M. (2001). A Mind So Rare. N.Y.:W.W. Norton & Co.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

  • Kugiumutzakis, G. (2012). Shared voices. In M.-C. Bertau, M. M. Goncalves and P.T.F. Raggatt, (eds.), Dialogic Formations. Investigations into the Origins and Development of the  Dialogical Self (pp. 69-82). Charlotte, (NC): Information Age.
  • Kugiumutzakis, G. & Trevarthen, C. (2015). Neonatal imitation. Elsevier International Encyclopedia of Social and Behavioural Sciences (Area 2): Entry 23160.

Τρόπος αξιολόγησης: Παρουσία, συμμετοχή στην τάξη, προφορική παρουσίαση-υποστήριξη εργασίας και γραπτή εργασία.