ΚΨΑ358

Ψυχολογική και διαπολιτισμική ανάπτυξη των διδύμων

Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα εργαστούν σε σύγχρονα ξενόγλωσσα κείμενα,  που περιγράφουν διαπολιτισμικές  έρευνες σχετικές με την ψυχολογική (ομαλή και αποκλίνουσα) ανάπτυξη των διδύμων.

Θα παρουσιαστεί σύγχρονο ερευνητικό υλικό (σε videos) σχετικό µε το περιεχόμενο του Σεμιναρίου. Στο Εργαστήριο Ψυχολογίας οι προπτυχιακοί φοιτητές θα παρακολουθήσουν τρόπους μικρο-ανάλυσης της συμπεριφοράς στην επικοινωνία των διδύμων μεταξύ τους και με τους σημαντικούς άλλους (νατουραλιστικές μελέτες).

Προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι και ΙΙ. Αναγκαία η κατανόηση αγγλόφωνων κειμένων ψυχολογίας.

Τρόπος αξιολόγησης: Παρουσία, συμμετοχή στην τάξη, προφορική παρουσίαση-υποστήριξη εργασίας και γραπτή εργασία.