ΚΨΑ353

Η θεωρία της έμφυτης διυποκειμενικότητας

Στο σεμινάριο οι τεταρτοετείς και πιθανόν ορισμένοι τριτοετείς φοιτητές θα εργαστούν (ξενόγλωσσα και ελληνικά κείμενα και βιβλία) πάνω σε ερευνητικά ευρήματα που οδήγησαν στην  εμφάνιση και στην ανάπτυξη της θεωρίας της έμφυτης διυποκειμενικότητας, της βιο-ψυχο-χρονολογίας και της επικοινωνιακής μουσικότητας.

Προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι και ΙΙ, και Αγγλικά.