ΚΨΑ352

Η μίμηση στην ανθρώπινη εξέλιξη και ανάπτυξη

Περίληψη

Στο σεμινάριο οι τεταρτοετείς και ορισμένοι τριτοετείς φοιτητές θα εργαστούν πάνω σε ελληνικά και σε ξενόγλωσσα κείμενα, τα οποία  δείχνουν την ανάδυση και τον ρόλο που έπαιξε και παίζει η μίμηση στην εξέλιξη του είδους και στην ανάπτυξη των προσώπων σε ατομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο.

Προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι και ΙΙ. Αναγκαία η επαρκής κατανόηση κυρίως αγγλόφωνων κειμένων ψυχολογίας.

Τρόπος αξιολόγησης: Παρουσία, συμμετοχή στην τάξη, παρουσίαση-υποστήριξη εργασίας και γραπτή εργασία.