ΚΨΑ351

Μαζί και πέρα από τους Φρόυντ, Πιαζέ και Βυγκότσκυ

Στο σεμινάριο οι τεταρτοετείς και πιθανόν ορισμένοι τριτοετείς φοιτητές θα εργαστούν πάνω σε ελληνικά και σε αγγλικά κείμενα των Φρόυντ, Πιαζέ και Βυγκότσκυ καθώς και σε αντίστοιχες σύγχρονες θεωρίες και ερευνητικά ευρήματα, που κάνουν «διάλογο» με το έργο των τριών πρωτοπόρων πάνω στην καταγωγή και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου νου.

 

Προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι και ΙΙ. Αναγκαία η επαρκής κατανόηση ξενόγλωσσων κειμένων ψυχολογίας.

Τρόπος αξιολόγησης: Παρουσία, συμμετοχή στην τάξη, παρουσίαση-υποστήριξη εργασίας και γραπτή εργασία.