ΚΨΑ052

ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟΥ

Στην παράδοση θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν οι κλασικές ψυχολογικές θεωρίες για την καταγωγή του ανθρώπινου νου (Freud, Dewey, Watson, Gesell, Piaget, Vygotsky, Bowlby, κ.ά.) σε κριτική αντιπαράθεση µε τις σύγχρονες αναπτυξιακές θεωρίες. Παρά την τεράστια προσφορά τους οι κλασικές ψυχολογικές θεωρίες υποτίµησαν συγκεκριµένες ικανότητες του βρεφικού νου. Η τρέχουσα έρευνα ανέτρεψε την υποτίµηση. Η ανατροπή έχει συνέπειες στην επιστήµη και στην καθηµερινή ζωή των βρεφών. Επιπλέον και ανέλπιστα τα βρέφη έλυσαν ορισµένα φιλοσοφικά προβλήµατα. Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων θα παρουσιαστεί σύγχρονο ερευνητικό υλικό (σε video) σχετικό µε το περιεχόµενο του µαθήµατος.

Προαπαιτούµενα µαθήµατα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι

Εξέταση: Η εξέταση θα είναι γραπτή – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξη θεµάτων.

Τίτλοι βιβλίων:

1. Κουγιουµουτζάκης, Γ. (1995) (επ. έκδ.). Αναπτυξιακή Ψυχολογία – Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον.

Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης.

2. Salkind, N. S. (1997). Θεωρίες της Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Αθήνα:Πατάκης.

3. Στους φοιτητές, επίσης, θα δοθούν Σηµειώσεις -2 άρθρα σε φωτοτυπίες.

 


Να συλλάβουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές τις ομοιότητες και τις διαφορές των κλασσικών και των σύγχρονων ψυχολογικών θεωριών, καθώς και τις διαφορές των κλασικών και των σύγχρονων μεθοδολογιών έρευνας ως προς την κατάσταση του ανθρώπινου εγκεφάλου, νου και ψυχισμού από τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης  μέχρι τον 12ο μήνα μετά τον τοκετό.

Κεντρικές έννοιες-στόχοι: Γένεση, επιγένεση, ανάπτυξη-συνανάπτυξη, αλληλεπίδραση παιδιού-πολιτισμού.