ΦΓ382

Λογικός Θετικισμός

Ο λογικός θετικισμός ή εμπειρισμός είναι ένα κίνημα που κατείχε κεντρική θέση στη φιλοσοφική σκηνή της Ευρώπης και της Αμερικής μεταξύ 1920 και 1950.  Πυρήνας του υπήρξε ο λεγόμενος "Κύκλος της Βιέννης", μια ομάδα φιλοσόφων γύρω από τον Moritz Schlick, η οποία περιελάμβανε τους Rudolf Carnap, Hans Feigl, Otto Neurath, Hans Reichenbach κ.α. Οι λογικοί θετικιστές διατύπωσαν την αρχή της επαληθευσιμότητας επηρεασμένοι από το Tractatus του Wittgenstein, και παρουσίασαν ένα φιλοσοφικό πρόγραμμα που περιελάμβανε τη ριζοσπαστική θέση  για την κατάργηση της μεταφυσικής, τον εμπειρισμό, τη λογική ανάλυση της γλώσσας και το αίτημα για μια ενοποιημένη γλώσσα της επιστήμης. Στο σεμινάριο θα ερευνήσουμε τις διάφορες όψεις αυτού του φιλοσοφικού κινήματος, το οποίο είχε και πολιτικές και κοινωνικές θέσεις, τα φιλοσοφικά προβλήματα που οδήγησαν στην υπέρβασή του καθώς και την σημασία του για την διαμόρφωση των σύγχρονων φιλοσοφικών ρευμάτων.

Ενδεικτική ελληνική βιβλιογραφία:

  • Κάρναπ, Ρούντολφ, Φιλοσοφία και λογική σύνταξη, Εκδόσεις Εγνατία, Θεσσαλονίκη 1980
  • Κραφτ, Βίκτωρ, Ο κύκλος της Βιέννης και η γένεση του Νεοθετικισμού, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα, 1986
  • Ρουσόπουλος, Γιώργος (επιμ.) Μελέτες για τον εμπειρισμό: Rudolf Carnap, W.v.O. Quine, Γιώργος Ρουσόπουλος, μετ. Γ. Ρουσόπουλος, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1998
  • Ρουσόπουλος, Γιώργος, Ο Κύκλος της Βιέννης: Η επιστημονική κοσμοαντίληψη, Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα 2010