ΦΓ377.4

Ζητήματα της Αισθητικής του Κάντ

Η Αισθητική (η θεωρία για την ομορφιά στη φύση και την τέχνη) του Καντ θεωρείται και αναγνωρίζεται γενικά ως θεμελιώδης. Κατά τον Ε. Κασσίρερ, παρέχεται εδώ για πρώτη φορά «ξεκάθαρη και πειστική απόδειξη της αυτονομίας της τέχνης» (Δοκίμιο για τον άνθρωπο. Εισαγωγή στη φιλοσοφία του ανθρώπινου πολιτισμού, μετάφραση Π. Κονδύλης, Αθήνα: Κάλβος 1985, σ. 205). Στο Σεμινάριο θα μελετήσομε και θα συζητήσομε ορισμένα από τα κυριότερα θέματα, ζητήματα και προβλήματα της καντιανής Αισθητικής. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο συνιστάται γνώση της φιλοσοφίας του Καντ. Συνιστάται επίσης ιδιαιτέρως εξοικείωση με θέματα της Αισθητικής καθώς και της ιστορίας της τέχνης.

Βασική βιβλιογραφία

  • Ι. Καντ, Κριτική της κριτικής δύναμης, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Σμίλη, 3η έκδ. 2013.

Περαιτέρω ειδική βιβλιογραφία θα δοθεί στο σεμινάριο.