ΦΓ377.3

Ζητήματα της ηθικής του Κάντ

    Η ηθική φιλοσοφία του Καντ (ή καντιανή ηθική) θεωρείται γενικά  –από κοινού με τον ηδονισμό, τις θεωρίες της ευδαιμονίας, της τελείωσης, τον ωφελιμισμό και την αρεταϊκή ηθική- ως μια από τις κυριότερες ηθικές θεωρίες. Δεν έχει απλώς ιστορικό ενδιαφέρον αλλά και μεγάλη θεωρητική σημασία. Στο σεμινάριο θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν ορισμένα από τα κυριότερα θέματα και ζητήματα της καντιανής ηθικής.

Βασική βιβλιογραφία

  • Ι. Καντ, Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Γ. Τζαβάρας, Αθήνα: Δωδώνη, 1984 (& ανατυπώσεις).
  • Ι. Καντ, Κριτική του πρακτικού Λόγου, μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Εστία, 5η έκδ. 2012.
  • Ι. Καντ, Μεταφυσική των ηθών, μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Σμίλη 2013.
  • Ε. Π. Παπανούτσος, Ηθική, Αθήνα: Δωδώνη, 5η έκδ. 1995.

Περαιτέρω ειδική βιβλιογραφία θα δοθεί στο μάθημα.