ΦΓ375

Εμπειρισμός

Ο εμπειρισμός είναι γενικά το φιλοσοφικό ρεύμα, το οποίο δέχεται ως κύρια πηγή της γνώσης την εμπειρία που προέρχεται από τις αισθήσεις μας. Στο σεμινάριο αυτό θα εξετάσουμε το ρεύμα αυτό, όπως διαμορφώθηκε στη Βρετανία από τον 17ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας,  από φιλοσόφους όπως ο John Locke, o επίσκοπος Berkeley, ο David Hume o J. S. Mill, o Bertrand Russell, o A. J. Ayer και ο H. H. Price. Θα αναλύσουμε διάφορες πτυχές του έργου αυτών των φιλοσόφων, οι οποίες αφορούν στη αντιληπτική εμπειρία, στη φύση της πραγματικότητας, στην αιτιότητα, στη γνώση και τα είδη της και στον σκεπτικισμό. Θα επιχειρήσουμε επίσης να ερευνήσουμε τη συμβολή του λεγομένου βρετανικού εμπειρισμού στο σύγχρονο φιλοσοφικό γίγνεσθαι.