ΦΓ368

Θέματα Αρχαίας Πολιτικής Φιλοσοφίας

Υπάρχει δίκαιη ανυπακοή στον νόμο;  Είναι όλοι οι νόμοι δίκαιοι; Τι είναι, τελικά, η δικαιοσύνη; Υπάρχει ανθρώπινη φύση έξω από τον πολιτισμό; Είναι ο άνθρωπος από τη φύση του πολιτικό ον, ή αναγκάζεται να λειτουργήσει έτσι για να αποφύγει τα χειρότερα; Ποιος και πώς ορίζει τι είναι το δίκαιο; Ποιο είναι το καλύτερο πολίτευμα; Τι σημαίνει να είναι κανείς πολίτης; Αλλά και πώς γίνεται κανείς πολιτικός; Πώς και γιατί προκύπτει η ανισότητα; Ποιος είναι ο ρόλος της παιδείας στην πολιτεία, γιατί χρειάζεται η καταστολή; Ερωτήματα όπως τα παραπάνω, που διατυπώνονται για πρώτη φορά στα κείμενα της αρχαίας φιλοσοφίας, θα αποτελέσουν τη βάση των συζητήσεων που θα μας απασχολήσουν στο πλαίσιο του σεμιναρίου.

 

Ενδεικτική δευτερεύουσα βιβλιογραφία

  • COLEMAN, J. Iστορία της πολιτικής σκέψης. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Αθήνα: Κριτική, 2004. Barker, E., Ο πολιτικός στοχασμός στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Κων. Κολιόπουλος, Αθήνα, 2007.
  • Koyré, A., Φιλοσοφία και Πολιτεία. Εισαγωγή στην ανάγνωση του Πλάτωνα, μτφρ. Λ. Κασίμη, Αθήνα, 1990.
  • Rowe, Chr. & Schofield, M. (επιμ.), The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought, Cambridge,, 2000.
  • Σουρλας, Π., Φιλοσοφία του δικαίου. Μια ιστορική εισαγωγή. Τόμος Α΄. Αρχαιότητα, Αθήνα, 2000.