ΦΓ364.7

Η φιλοσοφία του Σωκράτη

Από τις πιο γνωστές μορφές της ιστορίας της φιλοσοφίας, ο Σωκράτης είναι ταυτοχρόνως και μια από τις πλέον αινιγματικές. Είναι γνωστό ότι ο ίδιος δεν άφησε κανένα γραπτό κείμενο, ενώ αυτά που μαθαίνουμε από τους μαθητές και άλλους συγχρόνους του συχνά δεν μας βοηθούν να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα για το περιεχόμενο της διδασκαλίας του.  Και ωστόσο κάτι στη διδασκαλία ή στην προσωπικότητα του Σωκράτη θα πρέπει να εξηγεί γιατί η μορφή του επηρέασε τόσο τη μετέπειτα φιλοσοφία. Υπήρχε, λοιπόν, κάποια συνεκτική διδασκαλία, ή μήπως αυτό που διαφοροποιούσε τον Σωκράτη από άλλους «δασκάλους» της εποχής του ήταν μια νέα μέθοδος, αυτό που συχνά στη βιβλιογραφία περιγράφεται ως ελεγχος; Σε τι βαθμό πρέπει να εμπιστευόμαστε τη μαρτυρία του Πλάτωνα για το θέμα; Πώς μπορούμε να διακρίνουμε τον ίδιο τον Σωκράτη από τους ονομαζόμενους «Σοφιστές» ή τους «Εριστικούς»; Πώς συνδέεται η δική του δίκη με τις δίκες άλλων φιλοσόφων της ίδιας εποχής; Τι δείχνει για τη στάση του απέναντι στους θεσμούς της πόλης η άρνησή του να δραπετεύσει; Τι στοιχεία μπορούμε να αντλήσουμε για τη σχέση του με την αθηναϊκή δημοκρατία; Ξεκινώντας από τις αρχαίες μαρτυρίες για τον Σωκράτη (κυρίως του Πλάτωνα, του Ξενοφώντα, του Αριστοφάνη, και του Διογένη Λαέρτιου), και λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονες ερμηνευτικές αντιπαραθέσεις θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.