ΦΓ296.1

Από τον Αριστοτέλη στον Kant και από εκεί στον Benjamin. Θεωρίες για το έργο τέχνης και την αισθητική σε διαφορετικές εποχές.

Το μάθημα επιχειρεί να ανασυγκροτήσει κάποιες από τις βασικότερες στιγμές στην ιστορία της αισθητικής και της ιστορίας της τέχνης,  από την αρχαιότητα μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα.  Έτσι, με επίκεντρο το έργο των Αριστοτέλη, Καντ και  Μπένγιαμιν, διερευνάται η αλλαγή που έχει επέλθει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την τέχνη και το κάλλος, και τίθενται υπό συζήτηση ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές ή πολιτικές προεκτάσεις της τέχνης ή, στον αντίποδα, με την ιδέα  περί της αυτοτέλειας και της αυτονομίας  της.  Η έννοια της μίμησης και της κάθαρσης, το ωραίο και το υψηλό στη φύση, η επίδραση της τεχνολογίας και της ιδεολογίας στην τέχνη, είναι επίσης μερικά από τα ζητήματα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο του μαθήματος.