ΦΑ210.2

Φιλοσοφία του 20ού αι. (Ευρωπαϊκή φιλοσοφία 1900-1950)

Στο μάθημα θα παρουσιαστούν ορισμένα από τα κυριότερα φιλοσοφικά ρεύματα του πρώτου μισού του 20ού αιώνα (εκτός από την αναλυτική φιλοσοφία). Ειδικότερα, έπειτα από μια συνοπτική επισκόπηση του ιστορικού υποβάθρου και των προδρόμων στον 19ο  αιώνα (λ.χ., θετικισμός, υλισμός, Σοπενχάουερ, Κίρκεγκωρ, Νίτσε κ.α.), θα παρουσιαστούν -ιστορικά και συστηματικά- τα κύρια σημεία ιδίως της φιλοσοφίας της ζωής (λ.χ., Μπερξόν), της φαινομενολογίας (Χούσσερλ, Μ. Σέλερ κ.α.), του υπαρξισμού (Χάιντεγκερ, Γιάσπερς, Σαρτρ κ.α.) καθώς και του νεοκαντιανισμού.  

Βασική βιβλιογραφία

  • Ι. Μ. Μποχένσκι, Ιστορία της σύγχρονης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας (20ός αι.), Αθήνα: Δωδώνη, 2η έκδ. 1985 (& ανατυπώσεις). 
  • Encyclopedie de la Pleiade: Ιστορία της Φιλοσοφίας, τόμ. 3 & 4, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1978-79.
  • Φ. Σατελέ, Η Φιλοσοφία, τ. 4 (20ός αι.), Αθήνα: Γνώση, 1987.   
  • Ζ. Μπενιέ, Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης Φιλοσοφίας, μετάφραση Κ. Παπαγιώργης, Αθήνα: Καστανιώτης, 2η έκδ. 2001.
  • J. Passmore, A Hundred Years of Philosophy, Λονδίνο: Duckworth 1957 (& Penguin Books 1968 & ανατυπώσεις)

Περαιτέρω ειδική βιβλιογραφία θα δίδεται στο μάθημα.