ΦΓ294.1

Μηχανικισμός και Βιταλισμός από τον Ντεκάρτ στον Ρουσσώ

Στη παράδοση αυτή θα εξετασθούν οι έννοιε ςτης μηχανής και του μηχανικισμού καθώς και εκείνη του βιταλισμού κατά την κλασική εποχή (17ος-18ος αιώνας) οι οποίες διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο τόσο στην επιστήμη και τη θεολογία όσο και στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία. Προκειται για έννοιες κλειδιά οι οποίες συγκρότησαν το φιλοσοφικό λόγο της εποχής δημιουργώντας μάλιστα ένα πλέγμα μεταφορών και εικονων συνοδευτικών του φιλοσοφικού λόγου. Από τον Θεό-ὦρολογοποιό μέχρι τα ζώα-μηχανές και γενικότερα τις απεικονίσεις του ανθρώποινου σώματος, η φιλοσοφία επιστρατεύει τόσο τις τέχνες και την εικονογραφία όσο και την τεχνολογία και την τεχνική της εποχής και επινοεί νέες ηθικές και πολιτικές έννοιες τόσο στο πλαίσιο των κλασικών μεταφυσικών συστημάτων όσο και στην περίοδο του Διαφωτισμού κατά τον 18ο αιώνα. Το μάθημα θα επικεντρώσει σε αυτήν ακριβώς την περιοχή όπου γειτνιάζουν το έμβιο και το ανόργανο όπως και το ανθρώπινο, το ζωώδες και το θεικό.