ΦΓ284.1

Φιλοσοφικά Ρεύματα του 20ου αι. (Φιλοσοφία της Ζωής, Φαινομενολογία, Υπαρξισμός) (Continental Philosophy of the 20th century)

Στο μάθημα θα παρουσιαστούν ορισμένα από τα κύρια φιλοσοφικά ρεύματα του πρώτου μισού του 20ού αιώνα (εκτός από την αναλυτική φιλοσοφία). Ειδικότερα, θα επιχειρηθεί μια επισκόπηση (ιστορική και συστηματική) της φιλοσοφίας της ζωής (λ.χ., Μπερξόν), της φαινομενολογίας (Χούσσερλ, Μ. Σέλερ κ.α.) και του υπαρξισμού (Χάιντεγκερ, Γιάσπερς, Σαρτρ κ.α.).

Λόγω του είδους του και της έκτασης της ύλης το μάθημα είναι απαιτητικό.

Βασική βιβλιογραφία

Ι. Μ. Μποχένσκι, Ιστορία της σύγχρονης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας (20ός αι.), Αθήνα: Δωδώνη, 2η έκδ. 1985 (& ανατυπώσεις).
Encyclopedie de la Pleiade: Ιστορία της Φιλοσοφίας, τόμ. 3 & 4, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1978-79.
Φ. Σατελέ, Η Φιλοσοφία, τ. 4 (20ός αι.), Αθήνα: Γνώση, 1987.  
Ζ. Μπενιέ, Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης Φιλοσοφίας, μετάφραση Κ. Παπαγιώργης, Αθήνα: Καστανιώτης, 2η έκδ. 2001.
Περαιτέρω ειδική βιβλιογραφία θα δίδεται στο μάθημα.