ΦΓ280.1

Εισαγωγή στη Φαινομενολογία.

Στόχος αυτής της παράδοσης είναι να εισάγει με τρόπο κριτικό στη σκέψη  του Edmund Husserl. Η «Σχολή της φαινομενολογίας», την οποία ίδρυσε ο Husserl αποτελεί μια από τις ρίζες της σύγχρονης φιλοσοφίας, τουλάχιστον όπως αυτή ασκήθηκε στην λεγόμενη «ηπειρωτική παράδοση», την οποία συνηθίζουμε να αντιπαραβάλουμε στην «αναλυτική φιλοσοφία». Με άξονα την ανάγνωση των Καρτεσιανών Στοχασμών του Husserl θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα ερωτήματα στα οποία ο Husserl θέλησε να απαντήσει, και να περιγράψουμε τις απαντήσεις που έδωσε. Παράλληλα, θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε αυτές τις απαντήσεις, συγκρίνοντάς τες και με τις θέσεις των κλασσικών φιλοσόφων με τους οποίους ο Husserl διαλέγεται – Descartes, Locke, Hume, Kant – αλλά και με τις αντίπαλες θέσεις που προέρχονται από την «Σχολή του Wittgenstein » και τη σύγχρονη αναλυτική φιλοσοφία.