ΦΓ278.2

Από τον Καντ ως τον Χέγκελ: Θεωρητική Φιλοσοφία (From Kant to Hegel: Theoretical Philosophy)

Η περίοδος της κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας, από τον Καντ ως τον Χέγκελ (σχηματικά 1781-1831), είναι μια από τις πιο πυκνές και πιο συναρπαστικές περιόδους στην ιστορία της φιλοσοφίας. Το δρόμο που άνοιξε η καντιανή «επανάσταση στον τρόπο σκέψης» ακολούθησε, σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικών μεταβολών, μια ενθουσιώδης γενιά νέων ανθρώπων. «Παιδάρια, που ήθελαν να δώσουν τον τόνο στη φιλοσοφία της Γερμανίας, ενώ τους χρειαζόταν βέργα για να στρώσουν», με τα λόγια ενός σύγχρονού τους (Μπαρντίλι), διαμόρφωσαν τη φιλοσοφία του «γερμανικού ιδεαλισμού». Το έργο τους επιμένει να επανέρχεται μέχρι και σε σημερινές συζητήσεις με μια αναπάντεχη φρεσκάδα. Στην παράδοση θα παρουσιαστούν οι βασικές γραμμές της θεωρητικής φιλοσοφίας των Καντ, Φίχτε, Σέλλινγκ και Χέγκελ, αλλά και η συνεισφορά μορφών όπως οι Γιακόμπι, Ράινχολντ, Χέλντερλιν, Φ. Σλέγκελ και Νοβάλις.

Συγγράμματα:

Encyclopédie de la Pléiade, Ιστορία της φιλοσοφίας, Τόμος Α', Η καντιανή επανάσταση, μτφ. Κ. Σ. Κατσιμάνης, Αθήνα: ΜΙΕΤ 1978 (και ανατυπώσεις).
Παύλος Κλιματσάκης, Συστηματική εισαγωγή στον γερμανικό ιδεαλισμό. Καντ, Φίχτε, Σέλλινγκ, Χέγκελ, Αθήνα: Ροές 2010.
Έγελος (G.W.F. Hegel), Η διαφορά των συστημάτων φιλοσοφίας του Φίχτε και του Σέλλινγκ, μτφ. Γ. Ηλιόπουλος, Αθήνα: Εστία 2006.