ΦΓ276.5

Η Φιλοσοφία του Montesquieu

Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν τα βασικά σημεία της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας του Μοντεσκιέ σε συνδυασμό με τους κύριους άξονες που κατέστησαν γνωστή την πολιτική του φιλοσοφία όπως η διάκριση των εξουσιών , η κριτική του δεσποτισμού και η κατάταξη των πολιτευμάτων  και η προσέγγιση της πολιτικής ελευθερίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ιστορική διάσταση της προσέγγισης του Μοντεσκιέ και πιο συγκεκριμένα στη σημασία της ανόδου και πτώσης της αρχαίας Ρώμης για τις σύγχρονές του ευρωπαϊκές κοινωνίες (στο ομώνυμο έργο του). Το σύνολο του μαθήματος θεμελιώνεται ευρύτερα στη σχέση ηθικής και πολιτικής διαφθοράς στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των δύο βασικών πολιτευμάτων που απασχολούν τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό δηλαδή οι μοναρχίες (συνταγματικές ή απόλυτες) και οι δημοκρατίες. (republics)