ΦΓ276.4

Νεύτωνας: Επιστήμη και Θρησκεία

Στην παράδοση αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά η πολυσχιδής διανοητική προσωπικότητα του Νεύτωνα που συνδύαζε φυσικές επιστήμες, χημεία, φιλοσοφία, θεολογία αλλά και αλχημιστικές παραδόσεις. Στις Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας (1686) παρουσιάζει σε μαθηματική γλώσσα τις αρχές της φυσικής φιλοσοφίας και υιοθετεί την παράδοση του πειραματισμού, στρεφόμενος σε υποθέσεις που συνδέονται με εμπειρική ενάργεια. Το μάθημα θα επικεντρωθεί στα αποσπάματα του εν λόγω κειμένου που συνδέουν φυσικές επιστήμες και θεολογία ενώ ταυτόχρονα θα μελετηθούν τα ιστορικά, κυρίως πολιτικά,  συμφραζόμενα που βοηθούν στην κατανόηση αυτού του σημαντικού κειμένου.