ΦΓ276.1

Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός: Θρησκεία και Πολιτική

Ο κοινός παρονομαστής των διαφορετικών ρευματων που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό  του ευρωπαϊκού διαφωτισμού θεωρήθηκε η κριτική της θεολογίας, της θρησκείας και  των οργανωμένων θρησκειών. Στα πλαίσια του δεύτερου σκέλους του σεμιναρίου περί ευρωπαϊκού διαφωτισμού θα εξεταστεί αυτό που συνήθως παραβλέπεται δηλαδή οι θεολογικές καταβολές του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και ο τρόπος που σημαντικοί φιλoσοφοι του Διαφωτισμού επαναδιαπραγματεύτηκαν τη θέση της θρησκείας « εντός των ορίων του Λόγου ». θα εξεταστούν επίσης οι θεολογικές διαμάχες, κυρίως ανάμεσα σε προτεσταντισμό και καθολικισμό αλλα και μεταξύ ρευμάτων του προτεσταντισμού, τα θεωρητικά διακυβευόμενα των οποίων ενσωματώνονται στο πλαίσιο των ηθικών και πολιτικών φιλοσοφιών της περιόδου και για την ακύρωση των οποίων διαμορφώθηκαν σημαντικές έννοιες της ηθικής φιλοσοφίας του Διαφωτισμού από την ανεκτικότητα(Λοκ) μέχρι τον αμερόληπτο θεατή (Α. Σμιθ). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην άνθηση της έννοιας της φυσικής θρησκείας καθώς και στην κριτική της από τον Ρουσώ στο τέταρτο βιβλίο του Αιμίλιου.