ΦΓ265

Εισαγωγή στον Αριστοτέλη

Το μάθημα στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Θα παρουσιαστούν οι βασικές περιοχές της αριστοτελικής σκέψης, η λογική, η φυσική φιλοσοφία, η ψυχολογία, η φιλοσοφία των ζωντανών οργανισμών, η μεταφυσική, και τέλος η ηθική. Προγραμματίζονται δύο συναντήσεις ανά περιοχή. Θα δίνονται κείμενα στο πρωτότυπο προκειμένου οι φοιτητές να μπορέσουν να αποτιμήσουν τις ιδιαιτερότητες του αριστοτελικού λόγου και τη φιλοσοφική του μέθοδο.

Βιβλιογραφία:
D. Ross, Aριστοτέλης, Αθήνα 1991 (μτφρ. από τα αγγλικά Μ. Μήτσου)
Ι. Düring, Αριστοτέλης. Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του, Αθήνα 1992-1994, τομ. Ι-II (μτφρ. από τα γερμανικά Π. Κοτζιά, Α. Γεωργίου-Κατσίβελα)