ΦΓ264

Εισαγωγή στον Πλάτωνα (Introduction to Plato)

Στις πρώτες συναντήσεις η έμφαση θα δοθεί σε επιμέρους διαλόγους· στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, σε ευρύτερα ζητήματα που απασχολούν τις πλατωνικές σπουδές. Βιβλιογραφία και αρχεία με τα κείμενα που θα συζητηθούν στη διάρκεια του εξαμήνου θα αναρτώνται στο student web. Ενδεικτικά, οι συναντήσεις οργανώνονται με βάση το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί:

 1. Εισαγωγή στις πλατωνικές σπουδές. Το σωκρατικό πρόβλημα και η μορφή του διαλόγου.
 2. Γιατί να υπακούει κανείς στον νόμο; Απολογία και Κρίτων
 3. Μια ζωή αφοσιωμένη στη φιλοσοφία: Φαίδων
 4. Πού κοιμάται ο έρωτας; Συμπόσιο
 5. Γιατί οι πολλοί δεν καταλαβαίνουν; Γοργίας
 6. Και πώς θα καταλάβουν οι πολλοί; Πολιτεία Ι
 7. Και πώς θα καταλάβουν οι πολλοί; Πολιτεία ΙΙ 2
 8. 8 Όμορφος κόσμος, ηθικός... Η ‘στροφή’ του Τίμαιου
 9. Η «θεωρία των Ιδεών» και η κριτική της
 10. Λόγος εναντίον αισθήσεων (Μένων, Θεαίτητος)
 11. Τί ήταν, λοιπόν, τελικά, η φιλοσοφία;
 12. Και πόσο εφικτή θα ήταν η εφαρμογή της στην πολιτική;
 13. Συμπεράσματα