ΦΓ264.5

Πλάτων: Mενέξενος, Γοργίας, Φαίδρος

Τρεις διαφορετικοί διάλογοι μας δείχνουν την κριτική του Πλάτωνα απέναντι στη ρητορική και μας επιτρέπουν (μέσα από μια σύνθετη συζήτηση που εμπλέκει έννοιες της ηθικής, της πολιτικής και της γνωσιολογίας) να ανασυγκροτήσουμε τα επιχειρήματά για την οριοθέτησή της από τη φιλοσοφία.  

Kείμενα- Σχολιασμένες εκδόσεις:

Πλάτων: Γοργίας. Μετάφρ. Ηλίας Βαβούρας. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος,  2008.
E.R. Dodds, Plato: Gorgias. Οξφόρδη: Clarendon Press, 1959.

Πλάτωνος Φαίδρος. Εισαγωγή, αρχαίο και νέο κείμενο με σχόλια, μετάφραση. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας,[1948] 2000.
H. Yunis, Plato: Phaedrus. Cambridge Greek and Latin classics.   Cambridge; New York:  Cambridge University Press, 2011.

Πλάτων, Μενέξενος: Εισαγωγή, Κείμενο, Μετάφρ., Σχόλια Κ. Αθανασάτος. Αθήνα: Δαίδαλος - Ι. Ζαχαρόπουλος, Α+Β τόμοι,  2007.