ΦΓ264.2

Πλάτων, Πολιτεία

Στο επίκεντρο της Πολιτείας βρίσκεται το ζήτημα της δικαιοσύνης. Επιχειρείται να απαντηθεί το ερώτημα ποια είναι η φύση της και με ποιο τρόπο ωφελεί τον άνθρωπο και την πόλη. Στο μάθημα  θα δοθεί έμφαση στην εξέταση των επιχειρημάτων του 4ου βιβλίου της Πολιτείας για τη φύση της δικαιοσύνης και της ψυχής  και θα συζητηθεί ο ρόλος και η σημασία της ιδέας του Αγαθού που εισάγεται στο 6ο βιβλίο. Επιπλέον θα εξεταστούν σχετικά  χωρία από το 1ο, 2ο και 5ο βιβλίο της Πολιτείας ώστε γίνει κατανοητή η διάρθρωση του ηθικού επιχειρήματος και να φανούν οι ευρύτεροι στόχοι του έργου.

Βασική Βιβλιογραφία

Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, Πλάτων: Πολιτεία, Πόλις, Αθήνα 2002

J. Annas,  Εισαγωγή στην Πολιτεία του Πλάτωνα, Καλέντης, Αθήνα 2006.
N. Pappas, Πολιτεία του Πλάτωνα: Ένας Οδηγός Ανάγνωσης, Οκτώ, Αθήνα 2006.