ΦΓ262

Σωκράτης

Γνωριμία με την εικόνα του γνωστού φιλοσόφου, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την πνευματική παράδοση της εποχής του (Αριστοφάνης) καιι τους επιγόνους του. Ξεκινώντας από τις Νεφέλες του Αριστοφάνη, θα συνεχίσουμε με τέσσερις διακριτές και σημαντικές πτυχές του Σωκράτη που αποτυπώνονται στους πλατωνικούς διαλόγους αλλά και στους ονομαζόμενους ελάσσονες σωκρατικούς: Σωκράτης ερωτικός, Σωκράτης πολιτικός, Σωκράτης απορητικός, Σωκράτης θρησκευτικός. Από τους άμεσους επιγόνους του, θα περάσουμε στην επίδραση που ασκεί ο Σωκράτης (α) στην παράδοση της αρχαίας φιλοσοφίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον στωικό Επίκτητο· (β) στη νεότερη φιλοσοφία, με ιδιαίτερη έμφαση στη σκέψη του Νίτσε και του Κίρκεγκωρ. Επιπλέον, θα εξετάσουμε την επίδραση της σκέψης του Σωκράτη σε σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη «Φιλοσοφία με παιδιά».  

Ενδεικτική βιβλιογραφία

  • Βλαστός, Γ., Σωκράτης. Ειρωνευτής και ηθικός φιλόσοφος, μτφ. Π. Καλλιγάς, Αθήνα: Εστία, 1999.
  • Ζιγκόν, Ο.,   Σωκράτης. Η εικόνα του στην ποίηση και την ιστορία,
  • Καρασμάνης, Β., Σωκράτης. Ο σοφός που δε γνώριζε τίποτα. Αθήνα: Λιβάνης, 2002.
  • Νεχαμάς, Α., Η τέχνη του βίου. Σωκρατικοί στοχασμοί από τον Πλάτωνα στον Φουκώ, μτφ. Ε. Φιλιππάκι, Αθήνα: Νεφέλη, 2001.
  • Σκουτερόπουλος, Ν. Οι αρχαίοι κυνικοί. Αποσπάσματα και μαρτυρίες, Αθήνα: Γνώση, 2006.
  • Τσούνα, Β. Γνώση, ηδονή, ευδαιμονία, μτφ. Δ. Μιχαήλ, Αθήνα: Εκκρεμές, 2013.
  • Hadot, P., Σωκράτους Εγκώμιον, μτφ. Α. Μιχαήλ, Αθήνα: Εξάντας, 2002.