ΦΓ094.1

Ηθική και Χαρακτήρες στην Κλασική Περίοδο [Φιλοσοφική Μετάφραση] (17ος- 18ος αι.)

Στην άσκηση αυτή θα εξεταστεί η παράδοση ηθικής φιλοσοφίας που επικεντρώνει στην αρετολογία (virtue ethics)  από τη σκοπιά όμως της έννοιας του χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, κατά την κλασική περίοδο (17ος -18ους αιώνας) υπήρξε μια αναγέννηση της αριστοτελικής παράδοσης η οποία μέσω του Θεόφραστου αποτελούσε την κλασική αναφορά σχετικά με το συσχετισμό ήθους και χαρακτήρα. Μέσω σημαντικών διανοητών όπως ο La Bruyère άλλα και διασήμων φιλοσόφων από τον Hobbes μέχρι τον Adam Smith, η σημασία των χαρακτήρων με την μορφή ηθικών πορτρέτων για την προ του Καντ ηθική φιλοσοφία είναι ιδιαίτερα σημαντική αλλά παραγνωρισμένη παράδοση στην ηθική φιλοσοφία της κλασικής περιόδου. Θα δοθεί δε ιδιαίτερη έμφαση στους φιλοσοφικούς όρους των πρωτότυπων αγγλικών ή γαλλικών κειμένων.