ΦΓ077.5

Καντ: Θεωρία της αρετής

Στην Άσκηση θα εξετάσουμε την καντιανή θεωρία της αρετής, όπως αυτή εκτίθεται στη Μεταφυσική των Ηθών (1797). Θα χρησιμοποιήσουμε την ελληνική μετάφραση του Κ. Ανδρουλιδάκη (εκδόσεις Σμίλη, 2013).