ΦΓ077.1

Κάντ: Κριτική του καθαρού Λόγου (Ι)

Η σπουδαιότητα της πρώτης Κριτικής του Καντ είναι γνωστή. Στην Άσκηση θα δούμε τα κύρια σημεία του έργου από τους δύο Προλόγους μέχρι και την Υπερβατολογική Αναλυτική και θα συζητήσουμε τα βασικά προβλήματα, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στην (ανεξάντλητη) σχετική βιβλιογραφία.

Θα χρησιμοποιήσουμε την ελληνική μετάφραση του Αναστάσιου Γιανναρά.