ΦΓ068.2

ΚΕΙΜΕΝΑ AΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: ΠΛΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΙ 10

Το μάθημα εισάγει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες σε θεμελιώδη ζητήματα της πλατωνικής σκέψης μέσα από τη συστηματική ανάγνωση του Δέκατου Βιβλίου των Νόμων στο οποίο ο Πλάτων επιτίθεται κατά των άθεων της εποχής του, κυρίως των φυσικών φιλοσόφων και των σοφιστών, εκθέτoντας παράλληλα τις βασικές αρχές της θεολογίας του. Θα αναλυθούν οι απαντήσεις που δόθηκαν στα παρακάτω ερωτήματα. Μπορεί η αμφισβήτηση των παραδοσιακών θεών να γίνει αποδεκτή στην ιδεατή πολιτεία; Είναι δυνατόν να θεωρηθούν οι ανθρώπινοι νόμοι και οι τέχνες ανώτεροι από τη φύση; H ουράνια αρμονία είναι προϊόν έλλογης δημιουργίας ή απλώς οφείλεται σε τυχαία γεγονότα; Ποιες είναι οι ιδιότητες της κοσμικής ψυχής και τι σχέση έχει με τον αισθητό κόσμο; Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες (1) να κατανοήσουν βασικές έννοιες της πλατωνικής σκέψης (θεός δημιουργός, ψυχή και νους, θεωρία Ιδεών), (2) να εξοικειωθούν με τις κύριες τεχνικές γραφής που χρησιμοποιεί ο Πλάτων στους διαλόγους του και (3) να συλλάβουν τη βαθιά ενότητα της πλατωνικής σκέψης (θεολογία, κοσμολογία, ψυχολογία, πολιτική φιλοσοφία).