ΦΓ068.1

Το Συμπόσιο του Πλάτωνα

416 π.Χ. Μια παρέα φίλων συναντιέται για να γιορτάσει τη νίκη του τραγικού ποιητή Αγάθωνα. Ως θέμα συζήτησης επιλέγεται ο έρωτας, και οι παρευρισκόμενοι, παίρνοντας τον λόγο με τη σειρά, επιχειρούν να ορίσουν τί σημαίνει. Δεν ξέρουμε αν αυτή η συζήτηση έλαβε χώρα πραγματικά. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το περιεχόμενό της σημάδεψε την τέχνη, τη λογοτεχνία και, οπωσδήποτε, την ίδια τη φιλοσοφία. Μέσα από μια προσεκτική ανάγνωση του κειμένου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη σημασία του έρωτα στην πλατωνική φιλοσοφία, τη σχέση του έρωτα με την ίδια τη φιλοσοφία, τη σχέση ψυχής και σώματος στη σκέψη του Πλάτωνα, τον ρόλο των διαφορετικών συνομιλητών, και τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγονται κάποιες απόψεις τους και απορρίπτονται κάποιες άλλες. Επιπλέον, θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η αφηγηματική τεχνική του Πλάτωνα (στο μέτρο που τα δύο μπορούν να διαχωριστούν) φωτίζει την ίδια τη φιλοσοφική του σκέψη.

 

 

Αρχαίο κείμενο, μετάφραση και ερμηνεία:

Πλάτωνος Συμπόσιον. Κείμενον, μετάφρασις και ερμηνεία υπό Ι. Συκουτρή. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 18η εκδ. 2002.

 

Ενδεικτική δευτερεύουσα βιβλιογραφία:

  • HADOT, P. Τι είναι η αρχαία φιλοσοφία, μτφ. Άντα Κλαμπατσέα. Αθήνα, 2002.
  • HUNTER, R. Tο Συμπόσιον του Πλάτωνα, μτφ. Δ. Κουκουζίκα, Θεσσαλονίκη, 2007.
  • LESHER, J.H. & SHEFFIELD, F.C.,  (επιμ.) Plato’s Symposium. Issues in Interpretation and Reception. Washington, DC, 2006.
  • Szlezak, Th.A., Πώς να διαβάζουμε τον Πλάτωνα, μτφρ. Π. Κοτζιά-Παντελή, Θεσσαλονίκη, 2004.
  • VLASTOS, G. Πλατωνικές μελέτες, μτφ. I. Aρζόγλου. Aθήνα, 1994.