ΦΓ065.2

Αριστοτέλης, Σοφιστικοί Έλεγχοι

Οι Σοφιστικοί Έλεγχοι είναι το τελευταίο βιβλίο του σώματος της Αριστοτελικής λογικής, του Οργάνου. Θέμα του αποτελούν οι τρόποι με τους οποίους κατασκευάζονται λανθασμένα επιχειρήματα, κυρίως επιχειρήματα που στόχο έχουν να αναιρέσουν ένα άλλο (έλεγχος). Αυτή είναι μια πρακτική που συναντούμε καθημερινά, σε επιχειρήματα πολιτικών, δημοσίων προσώπων, σε συζητήσεις με φίλους. Είναι βασική φιλοσοφική παιδεία να μπορεί κανείς να διακρίνει αν ένα επιχείρημα είναι λάθος και για ποιους λόγους. Την παιδεία  αυτή προσφέρει ο Αριστοτέλης στο πιο πρακτικό ίσως κομμάτι της λογικής του θεωρίας, στους Σοφιστικούς Ελέγχους.

            Η άσκηση θα εστιάσει στο κείμενο του Αριστοτέλη, από το οποίο θα μελετηθούν στο πρωτότυπο τα πιο σημαντικά μέρη. Θα διανεμηθεί βιβλιογραφία και κείμενο στο πρώτο μάθημα. Ενθαρρύνονται να το παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται για την Αριστοτελική φιλοσοφία και την ιστορία της λογικής.