ΦΓ064.1

Πλάτων, Μένων (Άσκηση)

Παρά τη σχετική συντομία του ο Μένων καλύπτει έναν εντυπωσιακό πλούτο φιλοσοφικών θεμάτων. Στον Μένωνα εξετάζονται ερωτήματα σχετικά με την φύση και το διδακτό της αρετής ,  τη φύση της γνώσης , τη δυνατότητα  επίτευξης της , τη φιλοσοφική μεθοδολογία, την αθανασία της ψυχής.

Σκοπός του μαθήματος είναι να ασκηθούν οι φοιτητές στην ανάλυση και ερμηνεία αρχαίου ελληνικού φιλοσοφικού κειμένου. Θα εξεταστούν τα επιμέρους επιχειρήματα καθώς και η μεταξύ τους διαπλοκή. Έμφαση θα δοθεί στην συζήτηση των γνωσιολογικών ερωτημάτων που θέτει ο διάλογος και ιδιαίτερα στην εξέταση της  θεωρίας της ανάμνησης. Θα δοθεί αναλυτική ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Βασικό κείμενο μελέτης:

Ι. Πετράκης, Πλάτων: Μένων, Αθήνα 2008.