ΦΒ360

Υποκειμενικότητα, συνείδηση και πολιτική πράξη

Πώς θα πρέπει να σκεφτούμε την υποκειμενικότητα στην πολιτική; Προηγείται το δρων άτομο ή η δρώσα συλλογικότητα; Ποιος είναι ο ρόλος της συνείδησης στη συγκρότηση ενός δρώντος πολιτικού υποκειμένου, το οποίο επιχειρεί να πραγματώσει ένα πολιτικό σχέδιο σε συγκεκριμένες ιστορικές-κοινωνικές συνθήκες; Κατά πόσο οι αντικειμενικές συνθήκες έχουν ήδη καθορίσει το περιεχόμενο αυτής της συνείδησης; Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε θεωρητικά το γεγονός ότι στην ιστορική πραγματικότητα παρατηρείται μια διάσταση μεταξύ του συνειδητού (υποκειμενικού) και του πραγματικού (αντικειμενικού) νοήματος των πράξεων εν γένει και των πολιτικών πράξεων ειδικότερα; Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το κεντρικό πολιτικοφιλοσοφικό ερώτημα: Τι νόημα μπορούμε να δώσουμε στην πολιτική ελευθερία; Το σεμινάριο θα μας δώσει την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα ερωτήματα με βάση σχετικά πολιτικοφιλοσοφικά κείμενα του ’20 αιώνα.